SMS-studie i samband med EU-valet

Conpol-projektet vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet är ett forskningsprojekt som handlar om politiskt deltagande. Som en del av projektet genomför forskarna en studie om möjligheten att mobilisera människor att rösta i EU-valet. Studien genomförs genom att vi skickar ut ett SMS till 250,000 slumpmässigt utvalda individer med en kort text om att det är viktigt att rösta i valet. Dessa kommer att skickas ut under perioden 22 maj till den 24 maj. Studien har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Vare sig Uppsala universitet eller Conpol-projektet har tillgång till några personuppgifter om eller mobilnummer till dessa individer. Studien har därför genomförts med hjälp av ett marknadsföringsföretag som sköter allt handhavande av mobilnummer. Vi beklagar att mottagare av SMS:et kan uppfatta detta som spam och att informationen om projektet varit bristfällig. Hör gärna av dig till Sven Oskarsson (sven.oskarsson@statsvet.uu.se) om du har frågor kring projektet.